Aktuální bohoslužby

Přehled bohoslužeb  od  22.9. 2019 - 29.9.2019                                                                                                       

 

22.9. 2019  25. neděle v mezidobí

                   mše sv. v 8.00

                   za Miroslavu Schwarzovou, Miroslava Dybala, živou rodinu a duše v očistci

 

25.9. 2019  středa  

                   mše sv. v 16.30

                   za rodinu Váhalovou

28.9.2019   Slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa

                   mše sv. v 8.00

                   za Ludmilu Šustkovou, rodinu a duše v očistci

 

29.9. 2019  26. neděle v mezidobí - POUŤ SV. MICHAELA, archanděla

                   mše sv. v 8.00   

                   za farníky a poutníky

                   odpoledne v 15.00 svátostné požehnání

 

 

 

 

                    

 

Za Františka a
Františku
Dybalovy, dceru
Ludmilu a živou
rodinu

                   

 

Novinky

25. neděle v mezidobí

20.09.2019 13:36
25. neděle v mezidobí - Cyklus C Dnešní neděle nabídne jeden z náročných úryvků evangelia. Zastavíme se nad otázkou prozíravosti, kterou mají mít učedníci v tomto světě, a také nad otázku svobody od pout, která snadno vytvoří majetek a bohatství VSTUPNÍ ANTIFONA Pán praví: Spása lidu jsem já....

24. týden v mezidobí

13.09.2019 12:56
24. neděle v mezidobí - Cyklus C Tuto neděli otevřeme asi nejznámější část Lukášova evangelia, a to především podobenství o milosrdném otci a dvou synech. Jde o sondu do našeho skutečného smýšlení. Jak sami vnímáme sebe jako křesťany ve srovnání s „nepraktikujícími“ lidmi okolo nás? A jak je...